Datum för årets aktiviteter 2024

ANNEBODA VILLAFÖRENING

Nu är det dags att planera in datum för föreningens aktiviteter. Planen är en klämmanfix på våren och en fix på hösten, Däremellan vill vi bjuda medlemmarna på en sommarfest i klämman i form av knytkalas.

Klämmanfix – 5 maj samlas vi klockan 12 och gör vårfint i klämman, avslutar rund 14

Fest i Klämman – 31 augusti 2024

Klämmanfix – 20 okt krattar vi löv och umgås i klämman

Årsmöte 11 mars 2024

Inbjudan till årsmöte för Anneboda villaförening

Datum:  måndagen den 11 Mars 2024
Tid: 19:00 – ca 21:30
Plats: Sylvestergatan 42, Älvsjö

Föranmäl er: Så vi kan beräkna kaffet, kakorna till Jonas Didriksson, A40
Vi bjuder på te/kaffe och kaka.
Motioner: Motioner ska vara inkomna minst 8 dagar innan årsmötet. Årsmötet/mötet är inte skyldig att behandla senare inkomna motioner, men kan under förutsättning av att en majoritet så önskar ta upp även dessa motioner till behandling. Styrelsen ska lämna yttranden på inkomna motioner. Motioner sändes till Jonas Didriksson, A40

Valberedning:
Du kan nominera kandidater till uppdrag i Anneboda villaförening. Kontakta valberedningen om intresse finns, Jerry Tolvtin Annebodavägen 42

Varje betalande hushåll har en röst. Du kan antingen delta själv eller med fullmakt låta någon annan representera dig.

Medlemskap för 2024:
Vi ser er gärna som medlemmar 2024 och ni kan redan nu betala in avgiften.
Det går även att ha med 150kr i kontanter till årsmötet.
För att betala via en banköverföring ska pengarna flyttas över till föreningens konto i Skandiabanken Clearing:9159 Konto:6990521

Swish kan användas till nummer 0705919632 (Mart), Glöm inte att skriva gatuadress!

Varmt välkomna!
Styrelsen

Dagordning (kan komma att uppdateras innan mötet):
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Mötets behöriga utlysande
4. Val av ordförande samt sekreterare till årsmötet
5. Val av två justeringspersoner till årsmötet
6. Godkännande av verksamhetsberättelse
7. Godkännande av revisionsberättelse
8. Ansvarsfrihet för styrelsen
9. Val av styrelserepresentanter för kommande verksamhetsår

   Suppleant(1år), Vice ordförande 2 år,

   Kassör suppleant 2 år,

10. Val av revisorssuppleant
11. Val av valberedning 1st 2 år, 1st 1 år
12. Fastställande av medlemsavgift
13. Motioner
14. Övrigt
15. Mötets avslutande

Anmäl er till Anneboda villaförenings klämmanfest 2023

Föreningens årliga klämmanfest ska nu tillsammans med alla medlemmar

Boka in lördagen 12/8 i kalendern redan nu!

Vi kommer ha ett knytkalas, där all mat ställs upp på ett gemensamt bord (om ni inte har möjlighet att ta med mat, så går det bra att höra av sig till festkommittén)
Man tar med sig antal stolar för så många personer man kommer

Boka in lördagen 2023-08-12
Tid: 15:00
Plats: klämman

Söndag 6/8 är deadline för att anmäla sig.

Vi behöver även hjälp dagen innan att sätta upp tältet
Kontakta Jonas Didriksson om du vill hjälpa till med tältet eller planeringen av festen
0733388733 (Annebodavägen 40)

Bli medlem redan nu och anmäl er sedan till festen på dessa adresser https://anneboda.se/medlem/

Datum för 2023 års aktiviteter

Hej i år kommer vi ha följande aktiviteter

Vi skulle uppskatta att alla blir medlem genom att betala in medlemsavgiften på 150 kr. till Skandiabanken Clearingnr: 9159 Kontonr: 6990521 eller Swish till Mart Pöld 070 591 96 32. Skriv din adress enligt exemplet här, S42,

Mvh Styrelsen

Årsmöte 24/4

Klämmanfix – 28 maj samlas vi och gör vårfint i klämman

Fest i Klämman – 12 augusti 2023 14:30

Klämmanfix – Mer information om höstfix kommer senare

Anmälan till 60-års fest i klämman 2022

Hela 60 år sedan våra hus byggdes (2020+2år utan fest) och det ska vi fira med en härlig 60-års fest tillsammans

Boka in lördagen 20/8 i kalendern redan nu!

Föreningen bjuder på mat och 2 glas vin/öl och anordnar roliga aktiviteter
(Finns alkoholfritt och dricka till barnen)
Man tar med sig antal stolar för så många man kommer

Boka in lördagen 2022-08-20
Tid: 14:30
Plats: klämman

Söndag 14/8 är deadline för att anmäla sig.

Vi behöver även hjälp dagen innan att sätta upp tältet
Kontakta Jonas Didriksson om du vill hjälpa till med planeringen av festen
0733388733 (Annebodavägen 40)

Bli medlem redan nu och anmäl er sedan till festen på dessa adresser https://anneboda.se/medlem/

Datum för 2022 års aktiviteter

ANNEBODA VILLAFÖRENING

2022

Hej allihop nu är det dags för ett nytt verksamhetsår. Som det ser ut nu så kan det bli ett ganska ”normalt” år. Inga datum är bestämda. Planen är ett årsmöte, Klämmanfix på våren och hösten. Sen är det den efterlängtade 60 år jubileums sommarfesten som skulle varit för 2 år sen.  Vi kommer att genomföra en uppdatering av vattensituationen i dom olika längorna och uppdatera boende listan. Det innebär att vi kommer att ringa på hos er någon gång framöver. Vi har 2st vakanta poster, kassör och valberedningen. Skulle vara trevligt om någon kände sig manad att hjälpa till. Ingen av posterna är betungande. Det går bra att anmäla sitt intresse till Jerry Tolftin A42 eller Mart Pöld S42 eller på vår hemsida anneboda.se. Vi skulle uppskatta att ni betalar in medlemsavgiften på 150 kr. till Skandiabanken Clearingnr: 9159 Kontonr: 6990521 eller Swish till Mart Pöld 070 591 96 32.

Mvh Styrelsen

Årsmöte 19/4

Klämmanfix – 22 maj samlas vi och gör vårfint i klämman

60års fest i Klämman – 20 augusti 2022 14:30

Klämmanfix – Mer information om höstfix kommer senare

Datum för 2021 års aktiviteter

Vi hittar ett datum för 60års firandet, sedan våra hus byggdes, med en stor fest under 2022

24 oktober – höstfix i Klämman. Dags att kratta löv och rensa bort skräp. Vi avslutar med korvgrillning tillsammans.

Årsmöte 27 oktober 2021 19:00, årsmöte hålls på Sylvestergatan 42

Glöm inte att bli medlem i Anneboda villaförening, mera information hittar du här

Datum för aktiviteter 2020

Datum för årets aktiviteter är nu bestämda – lägg in dessa i kalendern redan nu så att du inte missar något.

OBS! Ändrat datum till 20 april 2020 19:00, årsmöte hos Mart på Sylvestergatan 42

24 maj 2020, Klämmanfix – vi gör vårfint i vår park

28 augusti – I år är det 60 år sedan våra hus byggdes och föreningen kommer ha en stor fest för att fira detta. Mera information kommer. Denna fest flyttas till nästa år!

11 oktober – höstfix i Klämman. Dags att kratta löv och rensa bort skräp. Vi avslutar med korvgrillning tillsammans.

Glöm inte att bli medlem i Anneboda villaförening, mera information hittar du här

Klämmanfix 2019 19 maj kl 12-14

Välkommen till klämman för att hjälpa till och fixa fint i Klämman!
Vi samlas i våran lekpark för att träffas, umgås och göra fint.

Ta med era barn som kan leka eller hjälpa till med plantering av blommor

När: Söndagen den 19/5 12-14

Törstig: Föreningen bjuder på fika.

Vad gör vi: Planterar blommor i blomlådan,, kratta, rensa ogräs, byta ut trasiga leksaker mm.

Om du har sandleksaker hemma som du inte använder kan du med fördel ta med och skänka dessa till klämman

Välkomna önskar Styrelsen