Vatten och avlopp

– Vatten- och avloppsinformation för Anneboda villaförening

Uppdatering 2021-10-10

Nyheter i vattenfrågan. Den 18/10 -21 börjar Stockholm vatten (genom en underleverantör) byta huvudvattenledningar i radhuslänga S36 – S46. Bytet beräknas att ta ca. 2 veckor. Efter bytet så ska det utvärderas innan vi går in i nästa fas för att byta rör i nästa länga. Totalt är det 10 längor som vi jobbar med att byta rör i.

Uppdatering 2019-03-01

I torsdags hade ordförande Mart besök av Nytorps rör AB som skulle titta på rördragningar i huset. Dom har fått i uppdrag av Stockholm vatten att räkna fram en kostnad för att byta våra vattenrör och avloppsrör.  Den info som dom fått av Stockholm vatten är att dom vill dra nya vattenrör och avloppsrör till varje fastighet med början 2021 och lämna över ägandet till oss.

Översikt av ägarförhållandet Stockholm Vatten och fastighetsägaren

Bakgrunden till varför husen i vårt område inte har samma regler/avtal som andra hus i Stockholm är att när dessa hus byggdes drogs inte vatten och avlopp in direkt till varje hus (husägaren är normalt ansvarig för vatten och avlopp från tomtgränsen). Istället drogs friskvattenrör in på en tomt i varje huslänga och går sedan genom huslängan.

Avlopp har ett liknande upplägg i flera längor, där vi har gemensamt avloppsrör under golvet i källaren med utlopp endast i en fastighet på huslänga.

Varför byggde Stockholm vatten så här?

Detta är ett av väldigt få områden som är byggda på detta vis, nästan alla andra fastigheter har en egen anslutning för friskvatten och avlopp och är således ansvarig från tomtgränsen. Kan det ha varit för att få ner kostnaden vid bygget?

Ägaransvar?

Här är det olika regler för de som bor i husen ytterst på längorna och de fastigheter som inte är yttertomter. De som bor på yttersta tomterna i varje huslänga äger friskvattenrören som går genom sitt hus, och får således stå för reparationer själva. De hus som inte är yttertomter äger färskvattenrören från T-korset ner mot vattenmätaren. Men inte det rör som går igenom hela huset och vidare till grannarna, detta ägs av Stockholm vatten.

För avloppet gäller samma sak, ytterfastigheterna äger sitt avlopp själva medan övriga fastigheters avlopp ägs av Stockholm Vatten. Brunnar inne i källaren ägs av fastighetsägaren själv.

Vilka konsekvenser får detta?

Vad händer om det blir läckage på friskvattenröret som går rakt igenom fastigheten? Stockholm Vatten äger friskvattenröret som går rakt igenom fastigheten och det kommer Stockholm Vatten och reparerar utan kostnad. OBS gäller inte husen ytterst i längorna, som själva står för kostnader vid ett läckage.

Vad händer om det blir läckage innan vattenmätare före din avstängningskran?
Om det blir läckage någonstans efter T-kopplingen i taket står fastighetsägaren för kostnader för reparationer själv. Man måste dock kontakta Stockholm Vatten för att stänga av kranen i gatan under tiden man renoverar.

Vem kontaktar jag vid renoveringar?

Då våra hus har dessa speciella ägarförhållanden ska Du alltid kontakta Stockholm Vatten innan du gör förändringar som påverkar vatten och avlopp (dränering, stambyte mm), eller om du får läckage på den gemensamma vattenledningen.

Om du måste stänga av vattnet innan vattenavstängningskranen måste du även kontakta Stockholm Vatten så de stänger av vattnet i gatan.

Kontakta även Stockholm Vatten om du ska flytta vattenmätaren.

https://www.stockholmvattenochavfall.se/

Vi har dock märkt att inte alla på Stockholm Vatten känner till dessa speciella förutsättningar, så stå på dig, det är detta som gäller.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *