Årsmöte 11 mars 2024

Inbjudan till årsmöte för Anneboda villaförening

Datum:  måndagen den 11 Mars 2024
Tid: 19:00 – ca 21:30
Plats: Sylvestergatan 42, Älvsjö

Föranmäl er: Så vi kan beräkna kaffet, kakorna till Jonas Didriksson, A40
Vi bjuder på te/kaffe och kaka.
Motioner: Motioner ska vara inkomna minst 8 dagar innan årsmötet. Årsmötet/mötet är inte skyldig att behandla senare inkomna motioner, men kan under förutsättning av att en majoritet så önskar ta upp även dessa motioner till behandling. Styrelsen ska lämna yttranden på inkomna motioner. Motioner sändes till Jonas Didriksson, A40

Valberedning:
Du kan nominera kandidater till uppdrag i Anneboda villaförening. Kontakta valberedningen om intresse finns, Jerry Tolvtin Annebodavägen 42

Varje betalande hushåll har en röst. Du kan antingen delta själv eller med fullmakt låta någon annan representera dig.

Medlemskap för 2024:
Vi ser er gärna som medlemmar 2024 och ni kan redan nu betala in avgiften.
Det går även att ha med 150kr i kontanter till årsmötet.
För att betala via en banköverföring ska pengarna flyttas över till föreningens konto i Skandiabanken Clearing:9159 Konto:6990521

Swish kan användas till nummer 0705919632 (Mart), Glöm inte att skriva gatuadress!

Varmt välkomna!
Styrelsen

Dagordning (kan komma att uppdateras innan mötet):
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Mötets behöriga utlysande
4. Val av ordförande samt sekreterare till årsmötet
5. Val av två justeringspersoner till årsmötet
6. Godkännande av verksamhetsberättelse
7. Godkännande av revisionsberättelse
8. Ansvarsfrihet för styrelsen
9. Val av styrelserepresentanter för kommande verksamhetsår

   Suppleant(1år), Vice ordförande 2 år,

   Kassör suppleant 2 år,

10. Val av revisorssuppleant
11. Val av valberedning 1st 2 år, 1st 1 år
12. Fastställande av medlemsavgift
13. Motioner
14. Övrigt
15. Mötets avslutande